บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Blog Detail

การประยุกต์ใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ในการแก้ไขปัญหาฐานราก

เสาเข็มไมโครสปันไพล์สามารถนำมาประยุกต์ในงานแก้ไขปัญหาฐานรากได้อย่างหลากหลาย ดังนี้

1.งานฐานรากในที่แคบและงานต่อเติมอาคาร 

การใช้เครื่องจักรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ และเสาเข็มขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทำให้สามารถทำงานในที่คับแคบ ไม่สกปรกหรือมีเสียงดังจนรบกวนพื้นที่ข้างเคียง ทำงานได้รวดเร็ว สามารถตอกเสาเข็มได้ลึกเท่าหรือใกล้เคียงกับเสาเข็มเดิมของอาคาร    เพื่อลดปัญหาการทรุดตัวต่างระดับ

 

การตอกเสาเข็มรับรางสายไฟ

 

การตอกเข็มสำหรับงานต่อเติม

 

2. งานเสริมความแข็งแรงของฐานรากอาคารเพื่อการยกปรับระดับ

 

การเสริมความแข็งแรงของฐานราก

 

การยกปรับระดับอาคาร

เนื่องจากเสาเข็มมีขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบาจึงสามารถขนย้ายเข้าไปทำงานภายใต้พื้นอาคารได้สะดวก

 

3. งานเสริมฐานรากโครงสร้างขนาดใหญ่

ฐานรากของตอม่อสะพานทางหลายแห่งทางภาคเหนือ เกิดปัญหาจากการกัดเซาะของน้ำ  และการใช้เสาเข็มที่สั้นเกินไป ฐานรากเกิดการเคลื่อนตัวทั้งในแนวราบและแนวดิ่งไปจากตำแหน่งเดิมจนโครงสร้างส่วนบนเคลื่อนตัวตามไปด้วย   แก้ไขโดยการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์เพื่อรับน้ำหนักโครงสร้างแทนเสาเข็มเดิมและเพื่อยึดเกาะกับพื้นท้องแม่น้ำ จากนั้นจึงค่อยแก้ไขโครงสร้างส่วนบน     

ตอม่อสะพานทรุดตัว

 

               

    การเสริมความแข็งแรงของฐานรากตอม่อสะพาน

 

4.งานปรับปรุงพื้นและแท่นเครื่องจักรในโรงงาน     

โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเปลี่ยนประเภทการใช้งาน  มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกพื้นโรงงานให้มากขึ้น  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและชนิดของเครื่องจักร  เสาเข็มสปันไมโครไพล์จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โดยไม่ต้องรื้อโครงสร้างของอาคารเดิม

การเสริมความแข็งแรงของพื้นโรงงาน

 

การตรวจสอบรอยเชื่อม

 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์มีกรรมวิธีการผลิตที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับการผลิตเสาเข็มสปันขนาดใหญ่ คอนกรีตมีกำลังอัด และความหนาแน่นสูง มีความทึบน้ำและทนต่อการกัดกร่อนได้มากกว่าคอนกรีตทั่วไป การที่มีขนาดหน้าตัดเล็ก และมีความยาวแต่ละท่อนไม่มากทำให้ สามารถทำงานในพื้นที่อันจำกัดได้สะดวก รอยต่อเชื่อมถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงมากกว่าส่วนอื่นของตัวเสาเข็ม จึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานแก้ไขปัญหาฐานรากได้เป็นอย่างดี ไม่แพ้การใช้ท่อเหล็กและมีราคาถูกกว่ามาก จึงใช้ทดแทนกันได้เป็นอย่างดี