บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Blog Detail

การทดสอบ Bending Test (การทดสอบแรงดัด) เสาเข็มสปันไมโครไพล์

การทดสอบ Bending Test หรือการทดสอบการรับแรงดัด 

ระหว่างเสาเข็มสปันไมโครไพล์ แบบไม่มีหัวต่อ และ แบบมีหัวต่อ โดยการนำเสาเข็มสปันไมโครไพล์ 2 ท่อน ท่อนละ 1 เมตร

มาเชื่อมต่อกันด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า แล้วทำการกดบริเวณระหว่างกลางของเสาเข็มทั้งสองท่อน

วิธีการทดสอบนี้ เป็นวิธีการทดสอบตามมาตรฐานมอก.397-2524 ดังภาพ

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

 

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

 

เปรียบเทียบการทดสอบการรับแรงดัด ระหว่างเสาเข็มสปันไมโครไพล์ แบบไม่มีหัวต่อ และ แบบมีหัวต่อ 

 

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์