บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Blog Detail

สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป มีบริการด้านใดบ้าง?

บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

► ผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาอาคารทรุด , บ้านทรุด ,ส่วนต่อเติมทรุด

► วิเคราะห์สาเหตุ การแตกร้าวและทรุดเอียงของอาคาร ผนัง เสา คาน และโครงสร้างอื่น ๆ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

► ยกปรับระดับอาคาร และโครงสร้างทรุดประเภททั้งขนาดใหญ่ และเล็ก อาทิ สะพาน อาคารพาณิชย์ โบสถ์ วัด ฯลฯ

► ออกแบบเพิ่มเติมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างเพื่อปรับปรุง/ดัดแปลง การใช้อาคาร ทำแท่นฐานเครื่องจักรใหม่ในโรงงานที่กำลังผลิต

► ทำเสาเข็ม Spun Micropile ชนิดพิเศษ แบบมีหัวต่อหน้าเพลท ในพื้นที่จำกัดเพื่อให้ได้ความยาวเสาเข็มและความสามารถในการรับน้ำหนักตามที่ออกแบบไว้โดยการรับรองการรับน้ำหนักเสาเข็มทุกต้น

► มีรายงานและหนังสือรับประกันผลงานที่ออกโดยบริษัทฯ และเซ็นต์รับรองโดยวิศวกร

► บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ขึ้นทะเบียนไว้กับ สภาวิศวกร ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 0053/44 

► บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 3382 สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง

► บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด เป็นสมาชิคของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน หมายเลขสมาชิก 228/61

► บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ได้รับใบ CERTIFICATE จากบริษัทก่อสร้าง ชั้นนำของประเทศ ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง 2 ปีซ้อน 2016-2017 

แก้ไขบ้านทรุด ตอกเสาเข็มในพื้นที่แคบ

บริษัท สยาม เรมีดี จำกัด

► ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบโครงสร้างอาคารที่มีปัญหา อาทิ คอนกรีตเพดานหลุดร่อนจนเห็นเหล็กเสริม

► เสา คาน คอนกรีตแตกร้าว เหล็กเสริมภายในเป็นสนิม น้ำรั่วซึมตามรอยแตกร้าวของโครงสร้าง

► การตรวจสอบโครงสร้าง เพื่อปรับปรุงการใช้อาคารหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้อาคาร

► การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อยืนยันความแข็งแรง

► การซ่อมแซมโครงสร้างที่มีปัญหาคอนกรีตแตกร้าวอันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เหล็กเสริมภายในเป็นสนิม

► โครงสร้างหลักมีความเสียหาย อาทิ เสาหัก คานร้าว ตอม่อคอนกรีตแตกหลุด หรือยุบตัว

► มีรายงานผลการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขพร้อมงบประมาณในการซ่อมแซม

► บริษัท สยาม เรมีดี จำกัด ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิศวกร ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 0741/54 

► บริษัท สยาม เรมีดี จำกัด ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 3662 สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ตรวจสอบซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร

บริษัท สยาม ไมโครไพล์ จำกัด

► ผู้ผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์ชนิดพิเศษ แบบมีหัวต่อหน้าเพลท สำหรับงานต่อเติมอาคารอย่างถูกต้องและแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม

► การทำเสาเข็มงานเสริมฐานรากเพื่อแก้ไขอาคารทรุดตัว เพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างอาคารที่ต้องการปรับปรุงความสามารถในการรับน้ำหนักเพื่อให้ได้ตามที่ออกแบบ

► ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานมอก.397-2524 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง

► เสาเข็มสปันไมโครไพล์ขนาด 200 mm. รับน้ำหนัก 20-25 ตันต่อต้น

► เสาเข็มสปันไมโครไพล์ขนาด 240 mm. รับน้ำหนัก 35-40 ตันต่อต้น

 

เราดำเนินธุรกิจด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศ และด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

SIAM ENGINEER GROUP

ปรึกษาวิศวกรโทร 086-459-0533 , 02-691-8454-55