บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

กิจกรรม

ประชุมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม Innovatiom And Technology Assistance Program : ITAP

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เข้าประชุมที่โรงงาน สยามไมโครไพล์ เพื่อปิดโครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบอัตโนมัติ" เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

 

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์  ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

 

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์  ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์