บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

กิจกรรม

จัดบูธ ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางสยาม เอ็นจิเนียฟอรั่ม ได้มีโอกาสไปจัดบูธที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
และได้ชี้แจง ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างของ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ แบบมีหัวต่อ และ แบบไม่มีหัวต่อ ตามมาตรฐานมอก. ให้แก่วิศวกร ผู้รับเหมา และเจ้าของกิจการ ที่มาร่วมฟังการบรรยาย เรื่องชนิดของเสาเข็ม , การตรวจสอบเสาเข็มและปัญหาเกิดจากเสาเข็ม 
บรรยายโดย อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์

          ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้การตอบรับและให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทางบริษัทฯ จะเดินหน้าให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับเสาเข็มสปันไมโครไพล์ต่อไป และดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณต่อลูกค้า ตลอดจนส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์  ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์  ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์