บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

กิจกรรม

อบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่่อับอากาศ

วิศวกรและบุคลากรจาก สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ได้ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่่อับอากาศ ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หลักสูตร ผู้อนุญาต ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุม และผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม ที่ผ่านมา

สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร

สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร

 

สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร

 

สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร สำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร