บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

กิจกรรม

เข้าร่วมจัดบูธในงาน KM day สายงานผลิตและส่งน้ำ ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน

สยามเอ็นจิเนีย กรุ๊ป ได้รับเกียรติจาก หน่วยงานการประปานครหลวง เชิญเข้าร่วมจัดบูธในงาน KM day สายงานผลิตและส่งน้ำ

ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน และขอขอบพระคุณ คุณปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวงอย่างสูง ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของเราค่ะ