บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

กิจกรรม

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพปูน จากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง

บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ผู้ผลิต เสาเข็ม สปันไมโครไพล์ แบบมีหัวต่อหน้าเพลท

ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพปูนจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง เรียบร้อยแล้ว