บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

กิจกรรม

สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม ในเครือ สยามเอ็นจิเนียกรุ๊ป เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาชิกเลขที่ 228/61

สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม ในเครือ สยามเอ็นจิเนียกรุ๊ป เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาชิกเลขที่ 228/61 

มาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ขับเคลื่อนองค์กรโดยให้ความสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผ่านพันธมิตรด้านธุรกิจ วิศวกร สถาปนิก ช่างฝีมือและกลุ่มรับสร้างบ้านคุณภาพรุ่นใหม่

เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ มีภาพลักษณ์ที่ดี 

สังคมให้การยอมรับและได้มาตรฐานอาชีพสร้างบ้าน ส่งให้ผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่ดี

เนื่องจากสมาคมได้มีการคัดกรองสมาชิกโดยพิจารณาจากผลงานและความน่าเชื่อถือ

ผู้บริโภคได้บ้านที่มีคุณภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 

ด้วยวิสัยทัศน์  “รับสร้างบ้าน จะเป็นมืออาชีพที่ผู้บริโภควางใจ” ซึ่งทางบริษัทของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

เมื่อสยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม และสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ผนวกกำลังกันภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศ และด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด