บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Portfolio : โรงงานชิเอ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 2 จ.นครศรีธรรมราช