บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Portfolio : โรงงาน NISSHINBO นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด