บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Portfolio : โรงงาน AOYAMA THAI นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด