บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Portfolio : โรงงาน Sony นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี 400 ต้น