บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Portfolio : โรงงาน Sony นิคมอุตสาหกรรม บางกะดี 302 ต้น