บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Portfolio : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการ ชลบุรี