บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Blog Detail

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ มอก.397-2524 แบบมีหัวต่อหน้าเพลท

ขนาด 200 mm. รับน้ำหนัก 20-25 ตันต่อต้น 

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ มอก.397-2524 แบบมีหัวต่อหน้าเพลท

ขนาด 240 mm. รับน้ำหนัก 35-40 ตันต่อต้น 

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ มอก.397-2524 แบบมีหัวต่อหน้าเพลท  ขนาด 200 mm. รับน้ำหนัก 20-25 ตันต่อต้น

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์