บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

กิจกรรม

บริษัท สยาม ไมโครไพล์ ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จัดให้มีการอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

บริษัท สยาม ไมโครไพล์ ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป

 จัดให้มีการอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี ตามกฎกระทรวงการบริหารจัดการ

และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558