บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

ข้อควรพิจารณาเลือกใช้บริการ

นโยบายมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อลูกค้า

 

บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม

 

      ก่อตั้งขึ้นด้วยมองเห็นปัญหา ความเดือดร้อนของเจ้าของโครงการ หรือผู้อยู่อาศัย อันเนื่องมาจาก การก่อสร้างที่ไม่มีคุณภาพ การต่อเติมอาคารที่ขาดความรู้ ความเข้าใจของผู้รับเหมาความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง หรือสาเหตุอื่นๆในการที่จะหาผู้มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากขาดแคลนผู้มีประสบการณ์อย่างแท้จริง เราเป็นบริษัทที่ประกอบด้วยทีมวิศวกรที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนาน ในการแก้ไขปัญหา โครงสร้างอาคารที่วิบัติให้กับท่านได้ เรามั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อน และรบกวนจิตใจของท่านเจ้าของอาคาร หรือผู้อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาวิศวกรรม


นโยบายบริษัท  

 

     เนื่องจากการงานของบริษัทฯ นั้นเป็นงานทางเทคนิคเกือบทั้งสิ้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมเป็นหลักอีกทั้งยังต้องรับผิดชอบต่อผลงานที่ทำรวมถึงสามารถอธิบายขั้นตอนและลักษณะงานที่ทำว่าเป็นไปตามหลักวิชาชีพของวิศวกรอีกทั้งยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานเพราะว่าเป็นการทำงานที่อยู่ใต้อาคารเสียเป็นส่วนใหญ่

ดังนั้นนโยบายหลักของบริษัทจึงยึดถือดังต่อไปนี้

        • ต้องแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่เพิ่มขึ้น

        • ต้องสามารถรับประกันผลงานที่ทำได้

        • ต้องสามารถอธิบายเหตุและผลแห่งการดำเนินการใดๆ ที่ทำกับลูกค้าได้โดยเป็นไปตามหลักการวิชาชีพวิศวกรรม

        • ต้องคำนึกถึงความปลอดภัยของพนักงานคนงานที่ดำเนินการเป็นหลัก

        • ต้องคำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างหลังจากการทำงาน


     ตามนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้นี้จึงทำให้การควบคุมคุณภาพของการทำงานจะต้องสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนไม่สามารถมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดได้เพื่อให้สมกับนโยบายดังกล่าว