บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

ข้อควรพิจารณาเลือกใช้บริการ

ขนาดปั้นจั่นและน้ำหนักของตุ้มตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม มี 2 ขนาด

ขนาด 200 mm. รับน้ำหนัก 20-25 ตันต่อต้น

ขนาด 240 mm. รับน้ำหนัก 35-40 ตันต่อต้น

 

ปั้นจั่นสำหรับตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ขนาด 200 mm.

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์

ขนาดพื้นที่ที่สามารถเข้าทำงานได้
ความกว้างไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร
ความสูงจากพื้นถึงหลังคาหรือเพดานไม่ต่ำกว่า 3.2 เมตร
ความยาวไม่ต่ำกว่า 3.5 เมตร
( ตุ้มตอก 1.2 ตัน )

 


ปั่นจั่นสำหรับเสาเข็มสปันไมโครไพล์ขนาด 240 mm.

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์
 
ขนาดพื้นที่ที่สามารถเข้าทำงานได้
ความกว้างไม่ต่ำกว่า 2 เมตร
ความสูงจากพื้นถึงหลังคาหรือเพดานไม่ต่ำกว่า 3.7 เมตร
ความยาวไม่ต่ำกว่า 4 เมตร
( ตุ้มตอก 2.3 ตัน )


*ในกรณีที่มีพื้นที่ทำงานน้อยกว่าที่กำหนดก็ยังคงสามารถเสริมเสาเข็มสปันไมโครไพล์ได้ โดยวิธีอื่น ๆ ค่ะ

 

          เมื่อเสาเข็มมีขนาดหน้าตัดใหญ่ขึ้น ก็ต้องใช้ปั้นจั่นขนาดใหญ่ขึ้นและ "น้ำหนักของตุ้มตอก" ก็ต้องมากขึ้นเช่นกัน เพราะเสาเข็มที่มีขนาดหน้าตัดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้มวลรวมทั้งลำต้นเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องต้องใช้ตุ้มน้ำหนักที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามสัดส่วนน้ำหนักมวลรวมของเสาเข็มตลอดทั้งลำต้น จึงจะทำให้สามารถตอกเสาเข็มลงไปถึงความลึกของชั้นดิน และสามารถรับน้ำหนักได้ตามรายการคำนวน โดยที่รายการคำนวนนั้นจะต้องมีกำกับไว้ทุกครั้งที่มีการตอกเสาเข็ม