บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Product

วิธีการทดสอบเสาเข็มในงานสนามโดยการทดสอบ Dynamic Load Test

Dynamic load test การทดสอบกำลังรับนํ้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม เป็นการทดสอบเพื่อหาค่าหน่วยแรงในเสาเข็มระหว่างการตอก(Driving Stresses) ค่าความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Pile Integrity) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ตอกเสาเข็ม(Hammer Performance) และค่าน้ำ หนักบรรทุกของเสาเข็ม (Pile’s Mobilized Capacity) รวมทั้งค่าการทรุดตัว (Settlement) โดยใช้ Pile Driving Analyzer TM (PDA) ซึ่งจะทาการคำนวณค่าต่างๆ โดย ใช้วิธีที่เรียกว่า Case Method ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D 4945 และ AASHTO T 298
 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ไมโครไพล์ Micropile

 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ไมโครไพล์ Micropile

 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ไมโครไพล์ Micropile

 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ไมโครไพล์ Micropile

 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ไมโครไพล์ Micropile

 

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ไมโครไพล์ Micropile