บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Product

วิธีการทดสอบเสาเข็มในงานสนาม โดยการทดสอบ PT TEST

การตรวจสอบความสมบูรณ์ด้วยสารแทรกซึม Liquid Penetrant Testing (PT) ใช้เพื่อตรวจสอบหารอยร้าว หรือรอยแยกที่ไม่ต่อเนื่องในชิ้นวัสดุ เช่น โลหะ พลาสติก แก้วและเซรามิก เป็นต้น สามารถตรวจสอบหารอยแยกที่มีความกว้างเพียง 0.075 ไมครอน


ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile

 

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile

 

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile

 

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile