บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

Product

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 

 

1. ป้องกันพื้นที่ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการทำงาน

2. ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์

3. ขนย้ายเสาเข็มและปั้นจั่นเข้าหน่วยงาน

4. ประกอบปั้นจั่นก่อนทำการตอกเสาเข็ม

5. ตรวจเช็คระยะ Offset  ระยะการหนีศูนย์ของตำแหน่งเสาเข็ม แกน X -Y

6. ตรวจสอบแนวดิ่งของเสาเข็ม 

7. ดำเนินการตอกเสาเข็มและเชื่อมต่อเสาเข็ม 

8. เช็ค Last 10 Blow (10 ครั้งสุดท้าย) เทียบกับรายการคำนวณ BLOW COUNT

 


1. ป้องกันพื้นที่ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการทำงาน

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile 

1. ขนย้ายเสาเข็มและปั้นจั่นเข้าหน่วยงาน

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile 


2. ประกอบปั้นจั่นก่อนทำการตอกเสาเข็ม

 ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile   ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile

3. ตรวจเช็คระยะ Offset  ระยะการหนีศูนย์ของตำแหน่งเสาเข็ม แกน X -Y

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile  ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile

4. ตรวจสอบแนวดิ่งของเสาเข็ม 

                                                                         ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile

5. ดำเนินการตอกเสาเข็มและเชื่อมต่อเสาเข็ม 

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile  ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile


6. เช็ค Last 10 Blow (10 ครั้งสุดท้าย) เทียบกับรายการคำนวณ BLOW COUNT สามารถรับน้ำหนักตามที่ออกแบบไว้

ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์ ไมโครไพล์ เสาเข็มไมโครไพล์ Micropile สปันไมโครไพล์