บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

กิจกรรม

สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ร่วมกับ หน่วยงานการประปานครหลวงจัดงานการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงถังเก็บน้ำใส 10 สถานี ตั้งแต่วันที่ 24- 26 กันยายน 25

สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ร่วมกับ หน่วยงานการประปานครหลวงจัดงานการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ

โครงการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงถังเก็บน้ำใส 10 สถานี ตั้งแต่วันที่ 24- 26 กันยายน 2561

สยามเอ็นจิเนีย

บริษัท สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป นำโดย ทีมผู้บริหาร นายราชัญ สาสะเน (ที่ 5 จากซ้าย) นายธีรยุทธ์ ปิยะอารมณ์รัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) นายวีระพล ยืนยาว (ที่ 3 จากซ้าย) นายนิวัฒน์ เตียรถ์สุวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) นายศิริชัย เกริกกิตติกุล (ซ้ายสุด) และนายชำนาญ ดวงจรัส (ที่ 3 จากขวา) ร่วมกับหน่วยงานการประปานครหลวง นำโดย นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการฝ่ายผลิตและส่งน้ำ (ที่ 5 จากขวา) นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง (ที่ 4 จากขวา) นายไพโรจน์ สอนทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ำ (ที่ 2 จากขวา) นายทวีศักดิ์ งามวาจา ผู้อำนวยการผ่ายวางแผนและพัฒนาการผลิตระบบส่งและจ่ายน้ำ (ขวาสุด) จัดงานการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงถังเก็บน้ำใส 10 สถานี โดยร่วมกับ ฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ำ การประปานครหลวง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ตั้งแต่วันที่ 24- 27 กันยายน 2561 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ของการประปานครหลวงเป็นแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงสร้างต่าง ๆ ในระบบผลิตน้ำประปา ให้ความรู้โดยโดย นายชำนาญ ดวงจรัส นายปรัชญา นามปาน และนายสุชาติ ถิ่นทิพย์ วิศวกร จากสยามเอ็นจิเนีย กรุ๊ป

สยามเอ็นจิเนีย

สยามเอ็นจิเนีย

สยามเอ็นจิเนีย

สยามเอ็นจิเนีย

ผศ.ชำนาญ ดวงจรัส  วิศวกร จากสยามเรมีดี

สยามเอ็นจิเนีย

คุณปรัชญา นามปาน วิศวกรจากสยามเรมีดี

สยามเอ็นจิเนีย

คุณสุชาติ ถิ่นทิพย์ วิศวกรจากสยามเอ็นจิเนีย