บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

กิจกรรม

ร่วมศึกษาดูงานการซ่อมแซมโครงสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กับ CPAC

บริษัท สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ร่วมศึกษาดูงานการซ่อมแซมโครงสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กับ SCG โดย CPAC เพื่อร่วมยกระดับการทำงานให้ได้คุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ได้มาตรฐาน สม่ำเสมอ ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้พร้อมดำเนินการก่อสร้างร่วมกับ ECO-SYSTEM ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ โรงปูนซีเมนต์ไทย ท่าหลวง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา