บริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

กิจกรรม

การฝึกอบรมตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน จึงจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เพื่อการทำงานที่ปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของลูกจ้างและลูกค้า

 

สยาม เอ็นจิเนีย Micropile

สยาม เอ็นจิเนีย Micropile

สยาม เอ็นจิเนีย Micropile

สยาม เอ็นจิเนีย Micropile

 

สยามเอ็นจิเนียกรุ๊ป ควบคุมงานและดำเนินงานโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ
วุฒิวิศวกร,สามัญวิศวกร ,ภาคีวิศวกร ,ผู้ช่วยวิศวกร ,ผู้ควบคุมงาน (โฟร์แมน) รวม 24 ท่าน
พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

เสาเข็มสปันไมโครไพล์ "ตามมาตรฐานมอก." ที่นำไปเชื่อมต่อได้ ต้องเป็น "แบบมีหัวต่อเท่านั้น"
วิธีการสังเกตุเสาเข็มสปันไมโครไพล์แบบมีหัวต่อ
1. ขอดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์แนบท้ายใบมอก. จากผู้ผลิต ต้องระบุว่า เป็นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ "แบบมีหัวต่อ"
2.มีแผ่นเหล็กเพลทปิดบนหัวเสาเข็ม ข้อต่อต้องมีเนื้อที่หน้าตัดไม่น้อยกว่าเนื้อที่หน้าตัดของเสาเข็มที่จุดนั้น 
3.ประทับตรามอก.อยู่บนสินค้าทุกท่อน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กด เพิ่มเพื่อน ที่ลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ ^^
http://line.me/ti/p/~siamgroup